TwitterFacebook

ขนาดตัวอักษร a a a

สีพื้นหลัง A A A A

COVID-19(新型コロナウィルス感染症)の予防・感染拡大の防止のために【感染経路】飛沫感染・接触感染【行うべきこと】マスク着用・手指洗い【回避すべきこと(3密)】密閉・密集・密接

เพื่อป้องกันและระงับการแพร่กระจายการติดเชื้อ COVID-19 (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่)

COVID-19 เป็นโรคติดต่อซึ่งเกิดจากไวรัสโคโรนา (SARS - CoV-2) ก่อให้เกิดอาการหลักคือ มีไข้ ไอ ฯลฯ โดยทั่วไปจะติดต่อผ่านละอองฝอยหรือติดต่อผ่านการสัมผัส โปรดระมัดระวังหัวข้อต่อไปนี้โดยเฉพาะ
ปัจจุบันมีการรายงานว่าผู้ติดเชื้ออาจจะสามารถแพร่กระจายเชื้อไปยังผู้อื่นได้เป็นจำนวนมากตั้งแต่ช่วงที่ยังไม่แสดงอาการ ด้วยเหตุนี้ การปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันการติดเชื้ออย่างเป็นประจำ เช่น การเว้นระยะห่างจากผู้อื่นเมื่อพบปะกัน (Social distancing : การเว้นระยะห่างทางสังคม) และการสวมหน้ากากขณะพูดคุยกัน จึงเป็นสิ่งสำคัญ

ควรทำอย่างไรในชีวิตประจำวัน

พยายามทำสิ่งต่อไปนี้ให้มากเป็นพิเศษ

  • ล้างมือ

  • ปฏิบัติตามมารยาทในการไอ/จาม

  • ทำให้อากาศถ่ายเท

  • หลีกเลี่ยงสถานที่อับอากาศ

  • หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด

  • หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิด

โดยทั่วไป ข้อปฏิบัติขั้นพื้นฐานตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 และเชื้อโรคอื่น ๆ คือ “ล้างมือ/นิ้วมือ” และ “ปฏิบัติตามมารยาทในการไอ/จาม
ปัจจัยสำคัญที่อาจจะทำให้เกิดการระบาด ได้แก่ “สถานที่ที่อากาศไม่ถ่ายเท” “สถานที่แออัดที่มีผู้คนคับคั่ง” และ “สถานการณ์ที่มีการสัมผัสใกล้ชิด”(3 ปัจจัย) ดังนั้น เราจึงต้องหลีกเลี่ยงการรวมตัวกันเป็นกลุ่มในสถานที่ที่มีคนหนาแน่นและอากาศถ่ายเทไม่สะดวกเพื่อป้องกันการติดเชื้อ

เมื่อมีอาการไข้หวัด เช่น มีไข้ โปรดหยุดโรงเรียน หยุดงาน วัดและบันทึกอุณหภูมิร่างกายทุกวัน