ขนาดตัวอักษร a a a

สีพื้นหลัง A A A A

COVID-19(新型コロナウィルス感染症)の予防・感染拡大の防止のために【感染経路】飛沫感染・接触感染【行うべきこと】マスク着用・手指洗い【回避すべきこと(3密)】密閉・密集・密接

เพื่อป้องกันและระงับการแพร่กระจายการติดเชื้อ COVID-19 (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่)

COVID-19 เป็นโรคติดต่อซึ่งเกิดจากไวรัสโคโรนา (SARS - CoV-2) ก่อให้เกิดอาการหลักคือ มีไข้ ไอ ฯลฯ โดยทั่วไปจะติดต่อผ่านละอองฝอยหรือติดต่อผ่านการสัมผัส โปรดระมัดระวังหัวข้อต่อไปนี้โดยเฉพาะ
ปัจจุบันมีการรายงานว่าผู้ติดเชื้ออาจจะสามารถแพร่กระจายเชื้อไปยังผู้อื่นได้เป็นจำนวนมากตั้งแต่ช่วงที่ยังไม่แสดงอาการ ด้วยเหตุนี้ การปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันการติดเชื้ออย่างเป็นประจำ เช่น การเว้นระยะห่างจากผู้อื่น (Social distancing : การเว้นระยะห่างทางสังคม) และการสวมหน้ากากเวลาออกนอกบ้าน จึงเป็นสิ่งสำคัญ

ควรทำอย่างไรในชีวิตประจำวัน

พยายามทำสิ่งต่อไปนี้ให้มากเป็นพิเศษ

 • หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน

 • ล้างมือ

 • ปฏิบัติตามมารยาทในการไอ/จาม

 • ทำให้อากาศถ่ายเท

 • หลีกเลี่ยงสถานที่อับอากาศ

 • หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด

 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิด

โดยทั่วไป ข้อปฏิบัติขั้นพื้นฐานตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 และเชื้อโรคอื่น ๆ คือ “ล้างมือ/นิ้วมือ” และ “ปฏิบัติตามมารยาทในการไอ/จามด้วยการสวมหน้ากาก ฯลฯ”
ปัจจัยสำคัญที่อาจจะทำให้เกิดการระบาด ได้แก่ “สถานที่ที่อากาศไม่ถ่ายเท” “สถานที่แออัดที่มีผู้คนคับคั่ง” และ “สถานการณ์ที่มีการสัมผัสใกล้ชิด”(3 ปัจจัย) ดังนั้น เราจึงต้องหลีกเลี่ยงการรวมตัวกันเป็นกลุ่มในสถานที่ที่มีคนหนาแน่นและอากาศถ่ายเทไม่สะดวกเพื่อป้องกันการติดเชื้อ

กรุณาใช้ COVID-19 Contact-Confirming Application (COCOA) เพื่อตรวจสอบว่าตัวคุณมีโอกาสอยู่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อหรือไม่

COCOA เป็นแอปพลิเคชันตรวจสอบการสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ แอปพลิเคชันนี้จะทำการติดตามตัวของผู้ใช้งานที่ยินยอมให้ติดตามด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารระยะใกล้ของสมาร์ทโฟน (บลูทูธ) ในขณะที่มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างดีเพื่อไม่ให้ผู้ใช้งานล่วงรู้ตัวตนของกันและกัน และจะส่งข้อความแจ้งเตือนเมื่อพบว่าผู้ใช้งานมีโอกาสอยู่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ การที่ผู้ใช้แอปพลิเคชันทราบว่าตนมีโอกาสอยู่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อจะทำให้สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อและรับการช่วยเหลือต่าง ๆ จากทางสถานีอนามัยได้อย่างรวดเร็วตามไปด้วย หากผู้ใช้แอปพลิเคชันมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เราก็จะสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อได้ กรุณาค้นหา COCOA (接触確認アプリ) ใน App Store หรือ Google Play แล้วทำการติดตั้ง

เมื่อมีอาการไข้หวัด เช่น มีไข้ โปรดหยุดโรงเรียน หยุดงาน หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน วัดและบันทึกอุณหภูมิร่างกายทุกวัน

ฉันสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ COVID-19 โดยใช้ภาษาของประเทศตัวเองได้หรือไม่

กรุณาติดต่อสอบถามตามวัตถุประสงค์ เขตพื้นที่ และภาษาที่ให้บริการเท่านั้น

สำหรับชาวต่างชาติที่มาเที่ยวญี่ปุ่น : Japan Visitor Hotline (ศูนย์บริการตอบรับทางโทรศัพท์ด้วยภาษาต่างประเทศ) ขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO)

電話番号

050‐3816‐2787

(ให้บริการเป็นภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาเกาหลี)

คุณสามารถดูข้อมูลล่าสุดได้จากเว็บไซต์ที่ระบุในด้านล่างนี้ (มีข้อมูลภาษาญี่ปุ่นแบบง่าย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนตัวย่อ)

หากคิดว่าอาจจะติดเชื้อ COVID-19 ควรทำอย่างไร

ก่อนอื่น กรุณาติดต่อสอบถาม “ศูนย์ตรวจ/ติดต่อ” (ชื่อศูนย์อาจจะแตกต่างกันไปตามเขตพื้นที่) ให้เรียบร้อยก่อน ห้ามเดินทางไปสถาบันการแพทย์โดยทันที

*แพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยให้แก่ผู้ป่วยแต่ละรายว่าจำเป็นต้องตรวจโรคหรือไม่

 • อย่างน้อยที่สุด โปรดปรึกษาเราหากตรงตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

  • มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอย่างหนัก เช่น หายใจลำบาก ปวดเมื่อย (เหนื่อยล้า) มีไข้สูง : อาการของแต่ละคนแตกต่างกัน ดังนั้น หากคิดว่ามีอาการหนัก กรุณาปรึกษาทันที

  • ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอาการสาหัส* และมีอาการไข้หวัดที่ไม่รุนแรง เช่น มีไข้ ไอ เป็นต้น

  • ผู้สูงอายุ

  • ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ภาวะหัวใจล้มเหลว หรือโรคระบบทางเดินหายใจ (COPD ฯลฯ)

  • ผู้ที่ต้องเข้ารับการฟอกไต

  • ผู้ที่กำลังใช้ยากดภูมิคุ้มกันหรือยาต้านมะเร็ง

 • นอกเหนือจากที่กล่าวด้านบน ผู้ที่มีอาการไข้หวัดที่ไม่รุนแรงอย่างต่อเนื่อง เช่น มีไข้ ไอ เป็นต้น อาการของแต่ละคนแตกต่างกัน ดังนั้น หากคิดว่ามีอาการหนัก กรุณาปรึกษาทันที หากมีอาการติดต่อกัน 4 วันขึ้นไป กรุณาปรึกษาทันที ผู้ที่ต้องกินยาลดไข้หรือยาอื่น ๆ อย่างต่อเนื่องก็เช่นกัน

 • สำหรับสตรีมีครรภ์ กรุณาติดต่อสอบถามศูนย์ตรวจ/ติดต่อหรือช่องทางอื่น ๆ โดยทันทีเพื่อความแน่นอนเช่นเดียวกับผู้ที่เสี่ยงมีอาการป่วยรุนแรงได้ง่าย ส่วนเด็กเล็ก ควรให้กุมารแพทย์เป็นผู้ตรวจรักษา กรุณาติดต่อสอบถามศูนย์ตรวจ/ติดต่อหรือสถาบันทางการแพทย์ด้านกุมารเวชศาสตร์ที่ไปเป็นประจำผ่านทางโทรศัพท์หรือช่องทางอื่น ๆ

นอกจาก “ศูนย์ตรวจ/ติดต่อ” ยังสามารถปรึกษาได้ที่สมาคมแพทย์หรือสถานรักษาพยาบาล ขึ้นอยู่กับแต่ละท้องถิ่น
หากได้รับคำสั่งจากเทศบาลหรือสถานีอนามัยหรือด่านตรวจโรคที่อยู่ใกล้บ้าน กรุณาทำตามคำแนะนำนั้น

หลังจากปรึกษา “ศูนย์ตรวจ/ติดต่อ” ฯลฯ แล้ว จะเป็นอย่างไร

ขั้นตอนโดยคร่าว ๆ มีดังต่อไปนี้ ลำดับขั้นตอนอาจแตกต่างไปตามท้องถิ่น

“ศูนย์ตรวจ/ติดต่อ” ยินดีให้ข้อมูลคำปรึกษาแก่ผู้ที่สงสัยว่าตัวเองติดเชื้อ COVID-19
หากศูนย์ดังกล่าวตรวจสอบวินิจฉัยจากข้อมูลที่ติดต่อสอบถามเข้ามาแล้วสงสัยว่าคุณอาจจะติดเชื้อ COVID-19 ทางศูนย์จะดำเนินการปรับเปลี่ยนการรับกา ทั้งนี้ เราได้รวบรวมเอาเว็บไซต์ของศูนย์ตรวจ/ติดต่อที่ทางจังหวัดต่าง ๆ เปิดเผยต่อสาธารณชนมาจัดทำเป็นลิสต์รายการแล้ว หากต้องการติดต่อสอบถาม กรุณาดูลิสต์รายการและติดต่อศูนย์ที่อยู่ใกล้บ้านของคุณมากที่สุด

ถ้าสงสัยว่าตัวเองติดเชื้อ COVID-19 แล้วจำเป็นต้องไปสถาบันการแพทย์ ฉันควรระมัดระวังเรื่องอะไรบ้าง

โปรดพึงระวังหัวข้อต่อไปนี้เมื่อเข้ารับการตรวจ
พบเหตุการแพร่กระจายของการติดเชื้ออันเนื่องมาจากการเข้ารับการตรวจที่สถานพยาบาลหลายแห่ง ดังนั้น หากไม่ได้รับคำสั่งจากแพทย์ โปรดเลี่ยงการเข้ารับการตรวจที่สถานพยาบาลหลายแห่ง

เมื่อเข้ารับการตรวจที่สถานพยาบาล กรุณาใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือและนิ้วให้สะอาด และรักษามารยาทการไอ-จาม*

*ใช้หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู่ ผ้าเช็ดหน้า แขนเสื้อ ข้อพับแขน ฯลฯ ปิดปากและจมูกขณะไอหรือจาม